Tag: Nadwórna

Jan Skłodowski – Karpaty Wschodnie na kartach widokowych firmy wydawniczej „Aba Heller” w Nadwórnej – wstępne rozpoznanie tematu / Carpații Orientali în vederile editurii „Aba Heller” în Nadwórna – identificarea prealabilă a subiectului / Східні Карпати на листівках із краєвидами видавничої фірми Aba Heller у Надвірній — огляд теми

Streszczenie: Działalność wydawnicza firmy „Aba Heller”, rozpoczęta w 1923 r. w Nadwórnej, powiatowym mieście dawnego województwa stanisławowskiego, odnosiła się tematycznie do dwóch pasm Karpat Wschodnich – Gorganów i Czarnohory. Ich

Rewitalizacja polskich cmentarzy legionowych w dolinie Bystrzycy Nadwórniańskiej (Ukraina), cz. 10 – Nadwórna

W drodze powrotnej, 18 lipca 2021 r., pojawiliśmy się ponownie na kwaterze cmentarnej polskich legionistów w Nadwórnej. Złożyliśmy zapalone znicze i w zadumie pochyliliśmy głowy. Całą akcję wyjazdową zakończyliśmy wizytą

Rewitalizacja cmentarzy polskich obywateli w dolinie Bystrzycy Nadwórniańskiej (Ukraina), cz. 9 – kirkut w Nadwórnej

Na kirkut w Nadwórnej trafiliśmy podążając śladami rafajłowskiego karczmarza, Izaaka Lejzora Wundermanna i jego rodziny. Od czasów sprzed Wielkiej Wojny aż po pamiętną jesień 1939 r. – polscy legioniści, a

Rewitalizacja polskich cmentarzy legionowych w dolinie Bystrzycy Nadwórniańskiej (Ukraina), cz. 1 – Nadwórna

Zgodnie z zapowiedziami w naszych wewnątrzorganizacyjnych Biuletynach internetowych, w dniach 10-19 lipca 2021 r. odbyły się, staraniem naszego Stowarzyszenia, jak również w ramach akcji „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia”, prace