Tag: Pasieczna

Rewitalizacja polskich cmentarzy legionowych w dolinie Bystrzycy Nadwórniańskiej (Ukraina), cz. 2 – Pasieczna

Zgodnie z zapowiedziami w naszych wewnątrzorganizacyjnych Biuletynach internetowych, w dniach 10-19 lipca 2021 r. odbyły się, staraniem naszego Stowarzyszenia, jak również w ramach akcji „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia”, prace