Rewitalizacja polskich cmentarzy legionowych w dolinie Bystrzycy Nadwórniańskiej (Ukraina), cz. 6 – Pasieczna

Po wizji lokalnej na cmentarzu w Pasiecznej, która odbyła się 10 lipca 2021 r. i uzgodnieniu z Zarządem Stowarzyszenia „Res Carpathica” oraz akcji „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia”, zdecydowano o przeprowadzeniu następujących robót na kwaterze cmentarnej polskich legionistów: a) wykosić i odkrzaczyć całość kwatery oraz dojście, b) usunąć niefortunnie zamontowaną marmurową tablicę, przysłaniającą tablicę pierwotną, c) odkuć nadmurowany fragment kopca w celu odsłonięcia pierwotnej tablicy, d) pozyskać w kamieniołomie w Pasiecznej odpowiedniej wielkości kamienie i zamurować ubytki powstałe po odkuciu poprzedniej tablicy, e) wymyć i wyczyścić kamienny kopiec, f) nakryć folią w celu wyschnięcia cementu na wypadek opadów deszczu, g) po wyschnięciu – uporządkować teren, h) opracować projekt nowego umiejscowienia tablicy marmurowej na trawniku poniżej kopca, i) przygotować pozyskany z odkucia i zanieczyszczony cementem materiał kamienny, w celu ponownego wykorzystania do wykonania niskiego, pochyłego postumentu na większą tablicę. Całość zaplanowanych prac przeprowadzono w dniach 12-16 lipca 2021 r. siłami członków RC’ oraz akcji „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia” – Adama Gajewskiego, Wołodymyra Muszaka, Zygmunta Rowińskiego i Dariusza Dyląga – oraz z pomocą Dyrektora Zespołu Szkół w Pasiecznej, Pana Romana Sadruka. W pierwszym dniu robót pracom rewitalizacyjnym towarzyszyła ekipa TVP „Regiony” z Łodzi, realizująca jeden z odcinków cyklu „Tomek na granicach”, z głównym bohaterem Tomaszem Grzywaczewskim. Postument na odkutą tablicę postanowiono zrealizować w terminie późniejszym, ze względu na konieczność przeprowadzenia stosownych uzgodnień oraz wykonania płytkiego fundamentu i szalunku z desek. Odwiedzających kwaterę polskich legionistów na cmentarzu w Pasiecznej prosimy o nie usuwanie, znajdującego się z tyłu kopca, materiału cementowo-kamiennego, który ma być wykorzystany do dalszych prac. Poniżej galeria zdjęć: