Tag: Jan Skłodowski

Jan Skłodowski – Pop Iwan, Stoh i Hnitesa – pomiędzy historią a legendą / Pip Ivan, Stoh and Hnitesa – between history and legend / Pop Ivan, Stogu și Ignăteasa – între istorie și legendă

Streszczenie: Artykuł uzasadnia istnienie pierwiastka mitu w postrzeganiu wybranych szczytów Karpat Wschodnich: Pop Iwana, Stoha i Hnitesy. W polskiej historiografii Karpaty zajęły znaczącą pozycję jako naturalna granica obszaru kulturowego tworzonego

Nagroda „Przeglądu Wschodniego” w kategorii „Popularyzacja problematyki wschodniej” dla Jana Skłodowskiego

Nagroda „Przeglądu Wschodniego” (XXVII edycja za rok 2019) w kategorii „Popularyzacja problematyki wschodniej” przypadła prezesowi naszego Stowarzyszenia, dr. Janowi Skłodowskiemu, za książkę pt. Zapomniane uczelnie Rzeczypospolitej. Kroże – Krzemieniec –