Materiał filmowy z wykładu dr. Jana Skłodowskiego w „Opolance”