Tag: Ukraina

Upamiętnienie postaci ks. Józefa Smaczniaka, proboszcza w Nadwórnej (1895 – 1942)

Projekt upamiętnienia postaci ks. Józefa Smaczniaka, proboszcza w Nadwórnej – zapomnianego bohaterskiego kapłana (1895 – 1942) Stowarzyszenie “Res Carpathica” postanowiło umieścić stosowną tablicę komemoratywną w tamtejszym rzymskokatolickim kościele parafialnym. Dla