Tag: Leszek Rymarowicz

Leszek Rymarowicz – Dr. inż. Mykoły Sajewycza (1885-1944) życie i zasługi dla ochrony karpackiej przyrody / Eng. Mykola Sayevych (1885-1944) life and contributions to the protection of the Carpathian nature / Viața dr. ing. Nicolai Saievycz (1885-1944) și meritele sale în protejarea naturii din Carpați

Streszczenie: W artykule przedstawiono życiorys i działalność dr. inż. Mykoły Sajewycza, ze szczególnym uwzględnieniem jego udziału w tworzeniu oddziałów Legionu Ukraińskich Strzelców Siczowych na Huculszczyźnie w latach 1914-1915 oraz prowadzenie

Historia „Szpitala Serwackiego” w Żabiu – przyczynek do dziejów opieki zdrowotnej na przedwojennej Huculszczyźnie

Leszek Rymarowicz, Historia „Szpitala Serwackiego” w Żabiu – przyczynek do dziejów opieki zdrowotnej na przedwojennej HuculszczyźnieІсторія «Лікарні Сервацького» у Жаб’ю – внесок в історію охорони здоров’я на довоєнній ГуцульщиніHistory of