Tag: rocznik Res Carpathica

Dariusz Dyląg – O Polskim Związku Turystycznym słów parę / Cuvânt introductiv despre Asociația Poloneză de Turism / Кілька слів про Польську туристичну спілку

Streszczenie: Bezpośrednim prekursorem Polskiego Związku Turystycznego był Krajowy Związek Turystyczny z siedzibą w Krakowie, który od chwili powstania w 1906 r. był jedną z oficjalnych placówek sieci tego rodzaju dla

Jarosław Krasnodębski – „Czytanki Polskie” i karpackie pocztówki. Działalność wydawnicza księgarni Romana Jasielskiego w Stanisławowie / „Lecturi poloneze” și cărți poștale cu Munții Carpați. Activitatea editorială a librăriei lui Roman Jasielski în Stanisławów / «Польські читанки» та карпатські листівки. Видавнича діяльність книгарні Романа Ясельського у Станиславові

Streszczenie: Artykuł przedstawia działalność księgarni Romana Jasielskiego w Stanisławowie w zakresie wydawanych przez nią publikacji i kart pocztowych. Autor w oparciu o prasę lokalną i regionalną dokonał analizy wybranych pozycji

Jan Skłodowski – Karpaty Wschodnie na kartach widokowych firmy wydawniczej „Aba Heller” w Nadwórnej – wstępne rozpoznanie tematu / Carpații Orientali în vederile editurii „Aba Heller” în Nadwórna – identificarea prealabilă a subiectului / Східні Карпати на листівках із краєвидами видавничої фірми Aba Heller у Надвірній — огляд теми

Streszczenie: Działalność wydawnicza firmy „Aba Heller”, rozpoczęta w 1923 r. w Nadwórnej, powiatowym mieście dawnego województwa stanisławowskiego, odnosiła się tematycznie do dwóch pasm Karpat Wschodnich – Gorganów i Czarnohory. Ich

Agata Rybińska – Monasterzyska we wspomnieniach Malki Lee / Monastîrîska în amintirile lui Malkăi Lee / Монастирська у спогадах Малькi Лі

Streszczenie: Artykuł stanowi próbę zwrócenia uwagi na autobiograficzny tom wspomnieniowy żydowskiej poetki Malki Lee, Oczami dziecka (Warszawa 2022). Autorka prozą poetycką zobrazowała swoje dziecięce i młodzieńcze lata spędzone w Monasterzyskach

Leszek Rymarowicz – Arcybiskupi kurort Podlute w Gorganach / Stațiunea balneară arhiepiscopală Podlute din Gorgany / Архієпископський курорт Підлюте в Ґорґанах

Streszczenie: W uroczysku Podlute, w położonych w Gorganach Stołowych Dobrach Grecko-Katolickiej Metropolii Halickiej we Lwowie, powstała pod koniec XIX w. z inicjatywy kardynała Sylwestra Sembratowicza letnia rezydencja arcybiskupów – metropolitów

Jerzy M. Roszkowski – Dzieje rodziny Uznańskich z Szaflar, Poronina i Jaszczurówki / Istoria familiei Uznański din Szaflary, Poronin și Jaszczurówka / Історія родини Узнанських із Шафляр, Пороніна та Ящурівки

Streszczenie: Uznańscy związali swoje losy z Podhalem z chwilą nabycia części dóbr dawnego starostwa nowotarskiego, które po pierwszym rozbiorze przejął skarb austriacki, a następnie, po wojnach napoleońskich, podzielił na sekcje

Featured

Spis treści / Table of contents / Cuprins / Зміст / Rocznika Ludzi Karpat „Res Carpathica” 2023, nr 3

Wykaz skrótów / List of abbreviations / Listă de abrevieri / Список ярликівOd redakcji – Skrzypiące zawiasy? / Editorial – Balamale care scârțâie? / Від редакції – Скрипучі завіси? Dział

Krótkie fotoreportaże z dotychczasowych promocji 2. tomu Rocznika Ludzi Karpat (Krosno, Przemyśl, Mała Rawka, Kraków)

Promocyjne tourné rozpoczęło się 16 listopada 2023 r. w Bibliotece Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. Spotkanie otworzył i słowo wstępne wygłosił prof. Piotr Łopatkiewicz, kierownik Zakładu Turystyki i Rekreacji.