Spis treści Rocznika Ludzi Karpat „Res Carpathica” 2023, nr 3

Wykaz skrótów / List of abbreviations / Listă de abrevieri / Список ярликів
Od redakcji – Skrzypiące zawiasy?

Dział naukowy (recenzowany) / Scientific department / Secțiunea științifică / Науковий діл
Jerzy M. Roszkowski – Dzieje rodziny Uznańskich z Szaflar, Poronina i Jaszczurówki
Michał Parczewski – Mity Łemkowszczyzny
Leszek Rymarowicz – Arcybiskupi kurort Podlute w Gorganach
Agata Rybińska – Monasterzyska we wspomnieniach Malki Lee
Jan Skłodowski – Karpaty Wschodnie na kartach widokowych firmy wydawniczej „Aba Heller” w Nadwórnej – wstępne rozpoznanie tematu
Jarosław Krasnodębski – „Czytanki Polskie” i karpackie pocztówki. Działalność wydawnicza księgarni Romana Jasielskiego w Stanisławowie

Dział popularny / Popular section / Secțiunea publică / Популярний діл
Wiesław A. Wójcik – Czym są dla mnie Karpaty
Elżbieta Frankowska-Cząstka – Dawno temu na Babiej Górze
Maria Czub-Wypych – Reset w rumuńskich Karpatach
Katarzyna Tur-Marciszuk – Willa „Pod Jedlami”
Helena Krasowska – Cyfrowa Bukowina
Bolesław Bawolak, Mikołaj Gabło, Wiesław Żyznowski – Czy Olchowiec został faktycznie utracony? – cz. 2.

Dział recenzyjny / Review section / Secțiunea de recenzii / Оглядовий діл
Między Osławą a Jasiołką. Łemkowszczyzna Wschodnia w latach 1918-1939. Studium historyczno-etnograficzne – Huberta Ossadnika
„Lwowiak” na celowniku Służby Bezpieczeństwa (w 100. rocznicę urodzin Witolda Szolgini) – Andrzeja W. Kaczorowskiego
Części tej ludności „już prawie [200] lat nikt nigdy nie powiedział, że jest polską”. Monografia jubileuszowa Spisza i Orawy w 100-lecie ich częściowego połączenia z macierzą (1920-2020) – pod redakcją Grażyny M. T. Branny i Marka Liszki
„Gazeta Górska” 2023, nr 1, pod redakcją Natalii Figiel
„Cracovia Leopolis” 2023, nr 1, pod redakcją Janusza M. Palucha
32. tom „Prac Pienińskich” za rok 2022 – pod redakcją Ryszarda Remiszewskiego
Mój Everest – Apoloniusza Rajwy
„Karpaty: liudyna, etnos, cywilizacija” 2023, t. 9, pod redakcją Mykoły Kuhutiaka
III tom rocznika Centrum Badań Historyczno-Teologicznych w Giulești – pod redakcją Livii Ardelean
„Wierchy” 2021, R. 87 [wyd. 2023], pod redakcją Wiesława A. Wójcika
Bibliografia Almanachu Karpackiego „Płaj” – w opracowaniu Andrzeja Wielochy
„Magury ’23” – pod redakcją Sławomira Michalika i Anety Załugi
„Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego” 2022, t. 31, pod redakcją Barbary Morawskiej-Nowak
Worochta. Drugie Zakopane przedwojennej Polski – Jana Skłodowskiego
Mikrotoponimia Beskidu Niskiego – Roberta Słabczyńskiego
Przesiedleńcy. Wielka epopeja Polaków 1944-1946 – Grzegorza Hryciuka
Na wysokiej połoninie (wybór opowieści) – pod redakcją Jana Choroszego
Uwikłani w przeszłość – Waldemara Łazugi
„Polonus. Pismo Związku Polaków w Rumunii” 2023, nr 10, pod redakcją Elżbiety Wieruszewskiej-Calistru
Stanysławiwszczyna: widnajdeni istoriji – Petra Hawryłyszyna i Romana Czorneńkiego
Pasterski krajobraz Beskidu Śląskiego i Żywieckiego – pod redakcją Józefa Michałka
Gorlickie ulice – tak je pamiętamy. 3 Maja – Urszuli Karasińskiej
Kresowa bałagułka, cz. 2. – Anny Gordijewskiej i Mariusza Olbromskiego
Rośliny Karpat. Tradycje, obyczaje i badania. Wybór tekstów z Almanachu Karpackiego „Płaj” – pod redakcją Pawła Lubońskiego i Andrzeja Wielochy
Europa Karpat – budowanie marki. Od teorii do praktyki – pod redakcją Jana Pomorskiego i Beaty Surmacz
Na polskich polach, przy obozowym ognisku 1914-1915 – Gézy Gyóni – w przekładzie Jerzego Snopka
Myśliwi Gór Sanockich – w wyborze i opracowaniu Łukasza Bajdy
Stanisławów 20/XX – miasto i architektura (1918-1939) – Żanny Komar
Rodzinna kronika. Codzienność małego miasta podczas II wojny światowej. Katalog wystawy – pod redakcją Łukasza Malinowskiego
Bieszczadzki Park Narodowy w trosce o skarby natury i kultury. Księga Pamiątkowa 1973-2023 – pod redakcją Grażyny Holly, Stanisława Kucharzyka, Ryszarda Prędkiego i Barbary Ćwikowskiej
„Rocznik Podhalański” 2023, t. 10, pod redakcją Anny Wende-Surmiak
„Rocznik Babiogórski” 2023, t. 24, pod redakcją Katarzyny Słabosz-Palacz
„Rocznik Orawski” 2023, t. 12, pod redakcją Piotra Krzywdy
„Rocznik Przemyski” 2023, t. 59, z. 1, pod redakcją Ewy Grin-Piszczek, Tomasza Pudłockiego i Arkadiusza S. Więcha
„Zełeni Karpaty” 2023, nr 1-4, pod redakcją Fedira Hamora

Dział kronikarski / Chronicle section / Secțiunea de actualități / Літописний діл
Medal Związku Podhalan dla Zofii Staichowej
Opowieść o dawnym Mucznem i okolicy – dr. Wojciecha Krukara
XXVII Mauzerowe Spotkanie Opłatkowo-Noworoczne na Cergowej połączone z odsłonięciem tablicy poświęconej „Mauzerowi”
XII Spotkanie Lotnicze „Candie” – wernisaż wystawy „Lotnicze ślady w Karpatach”, czyli historia lotnictwa zapisana w górskim krajobrazie
Rekonstrukcja pierwszego schroniska TT z Markowych Szczawin w skansenie PTTK na Markowych Rówienkach
Teresa Mirga & Kałe Bała – koncert pamięci Urszuli Janickiej-Krzywdy w Zawoi
Transport z pomocą oraz porządkowanie kwater polskich legionistów na Ukrainie
Rośliny ukryte w emocji i symbolu – wykład Adama Szarego
„Pod osłoną lasu” – wystawa fotografii Wasyla Ficaka (Ukraina)
Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia „Res Carpathica” za rok 2022
Polski ruch turystyczny w Karpatach Marmaroskich i Alpach Rodniańskich do wybuchu I wojny światowej – wykład dr. Dariusza Dyląga
Na 50-lecie Warszawskiego Klubu Górskiego PTTK im. W. Goetla – wystawa Jana Szarana
Renikowie w kręgu śpiewu, muzyki i tańca z Tybetu i Himalajów
Świat Vincenza według Waldemara Czechowskiego
Myśliwi epoki kamienia Podhala i Tatr – wykład prof. Pawła Valde-Nowaka
Przemiany w zakresie sposobów utrwalania dźwięku oraz problemy transkrypcji tekstowej i nutowej tradycyjnej muzyki Podhala – wykład Krzysztofa Trebuni-Tutki
Kolos literacki dla Ewy Chwałko
Potęga Karpat – Wołosi – film Krzysztofa Krzyżanowskiego z Wołoskiego Panelu Dyskusyjnego w Zakopanem
Czam, czyli taniec – dokument filmowy Elżbiety i Krzysztofa Reników
10 lat Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwśku (Ukraina)
Wystawa grafik Jana Szarana w Legionowie
10-lecie Muzeum Bojków w Myczkowie
I Koleżeńskie Spotkanie Przewodnickie w chatce SKPB Lublin w Zawadce Rymanowskiej
Przyszłość podkarpackich lasów w dobie zmian klimatycznych – konferencja naukowa z udziałem dr. Wojciecha Krukara i Antoniego Łabaja
IV Konferencja Hallerowska we Władysławowie z udziałem dr. Mirosława Kuklika
Pasterstwo marmaroskie – historia i tradycje – konferencja naukowa (Rumunia)
Stary Majdan – szlak spacerowy na Łopiennik
Ławeczka Majstra Biedy w Wetlinie
Festiwal Kultury Rumuńskiej w Krakowie
Przemysław Bystrzycki – zesłaniec, cichociemny, pisarz. W stulecie urodzin – konferencja naukowa w Przemyślu
33. Łemkowski Kermesz w Olchowcu
Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi. Krzysztof Trebunia Tutka
Schron na Połoninie Wetlińskiej – kontrowersje
Prace porządkowe przy cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Liskowatem
20-lecie współpracy transgranicznej polsko-ukraińskiej (Ukraina)
Czary góralskie – wykład dr Katarzyny Ceklarz
Binarowa na kartach historii – panel popularnonaukowy
XXXI Dilongova Trstená (Słowacja)
Spotkania z członkiem Rady Naukowej rocznika „Res Carpathica” – prof. Paulem R. Magocsim
Tradycyjna brama marmaroska na cmentarzu z kwaterą polskich legionistów w Berbești (Rumunia)
Spuścizna prof. Zdzisława Stiebera – konferencja naukowa
Sapientia et Veritas dla prof. Heleny Krasowskiej
Nowa Ikona – wystawa w sanockim zamku
II Międzynarodowa Konferencja – Archeologia Gór: badania, metody, analizy
Nowa Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK
Wirtualny wernisaż wystawy – Dialogi Vincenza – spojrzenia – w Londynie (Wielka Brytania)
41. Łemkowska Watra w Zdyni
Nagroda „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego i Złote Jabłko Sądeckie dla prof. Tadeusza M. Trajdosa
Festiwal Przyrodniczy „U źródeł natury” w Krempnej
Prace rewitalizacyjne cmentarzy legionowych na Ukrainie 2023
Podsumowanie pierwszego etapu prac na górze Pop Iwan (Ukraina)
Zespół śpiewaczy „Ruty Uwite”
VIII Konferencja Naukowa „Kształtowanie babiogórskiej przestrzeni” w Zawoi
XI Karpacki Festiwal Archeologiczny w Trzcinicy
Niezwykła droga z Panki do PAN-u prof. Heleny Krasowskiej
Święto polskiej kultury góralskiej w Starej Lubowli (Słowacja)
Nowy szlak SKPB Warszawa z Teodorówki w Góry Iwelskie na północnym skraju Beskidu Niskiego
Spław soli – historyczna rekonstrukcja w dawnym szybie Dąbrowa koło Kałusza (Ukraina)
Polifonia pamięci na granicach karpackich światów
Pomoc Ukrainie – przekazanie środków medycznych
Operacja limanowsko-łapanowska – konferencja w Żegocinie
Biała Woda – zapomniana wieś na szlaku kultury wołoskiej
Szkic o hr. Karolu Lanckorońskim w 90. rocznicę śmierci
I Festiwal Trzech Regionów – Pienin, Spisza i Podhala w Ekomuzeum Dziedziny Dunajca na polanie Sosny w Niedzicy
Ogólnopolska Konferencja Jubileuszowa „Bieszczadzki Park Narodowy (1973-2023) – dorobek w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i krajobrazowych”
Uwikłani w przeszłość – spotkanie z prof. Waldemarem Łazugą
Prof. dr hab. Helena Krasowska odznaczona Złotym Medalem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Szlak łączący dwa wojenne cmentarze – nr 50 pod Wysotą i nr 48 pod Jaworzynką
Pomoc humanitarna walczącej Ukrainie
Lekcja uważności prof. Ewy Paczoskiej, czyli Vincenz v. Tolkien
O najstarszych nazwach we wschodniej części Karpat opowiedział dr Wojciech Krukar
W uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzach w Bohorodczanach i Nadwórnej (Ukraina)
VI Biesiada Karpacka w Maniowach i Osturni (Słowacja)
W Dzień Niepodległości na kwaterze polskich legionistów w Pasiecznej (Ukraina)
Szabla polska wzór 1917 na sanockim zamku
Opowieść o dawnym Stanisławowie
II Koleżeńskie Spotkanie Przewodnickie w bacówce PTTK pod Małą Rawką
Tytuł Zasłużonego Członka SKPG Kraków dla Aleksandra Dymka
Pożegnanie jesieni w Polanach Surowicznych
Nagroda Giedroycia dla prof. Ihora Cependy
Nagroda Rektora UW dla prof. Heleny Krasowskiej
O prof. Karolinie Lanckorońskiej w 125. rocznicę urodzin (Ukraina)
Wyniki konkursu „Karpacki Rok 2022”
Przeznakowano żółty szlak w miejscowości Kotań
Sympozjum KTG ZG PTTK i BdPN „50 lat Bieszczadzkiego Parku Narodowego”
Św. Mikołaj na Pokuciu (Ukraina)
Polecamy materiały z „Nowego Kuriera Galicyjskiego”
Benefis Julii Doszny – znakomitej łemkowskiej pieśniarki z Łosia
Nasz planszowy kalendarz na rok 2024
Bukowiński Festiwal Nauki 2023
Academia Res Carpathica
Wybrane promocje 2. tomu Rocznika Ludzi Karpat „Res Carpathica”

Nekrologi / Obituaries / Necrologuri / Некрологи

Skorowidz nazw / Index of names / Indice de nume / Покажчик назв
Skorowidz nazwisk / Index of surnames / Indice de nume de familie / Покажчик імен