Spis treści Rocznika Ludzi Karpat „Res Carpathica” 2023, nr 3

Wykaz skrótów / List of abbreviations / Listă de abrevieri / Список ярликів
Od redakcji – Skrzypiące zawiasy?

Dział naukowy (recenzowany) / Scientific department / Secțiunea științifică / Науковий діл
Jerzy M. Roszkowski – Dzieje rodziny Uznańskich z Szaflar, Poronina i Jaszczurówki
Leszek Rymarowicz – Arcybiskupi kurort Podlute w Gorganach
Agata Rybińska – Monasterzyska we wspomnieniach Malki Lee
Jan Skłodowski – Karpaty Wschodnie na kartach widokowych firmy wydawniczej „Aba Heller” w Nadwórnej – wstępne rozpoznanie tematu
Jarosław Krasnodębski – „Czytanki Polskie” i karpackie pocztówki. Działalność wydawnicza księgarni Romana Jasielskiego w Stanisławowie
Dariusz Dyląg – O Polskim Związku Turystycznym słów parę

Dział popularny / Popular section / Secțiunea publică / Популярний діл
Wiesław A. Wójcik – Czym są dla mnie Karpaty
Elżbieta Frankowska-Cząstka – Dawno temu na Babiej Górze
Maria Czub-Wypych – Reset w rumuńskich Karpatach
Katarzyna Tur-Marciszuk – Willa „Pod Jedlami”
Bolesław Bawolak, Mikołaj Gabło, Wiesław Żyznowski – Czy Olchowiec został faktycznie utracony? – cz. 2.

Dział recenzyjny / Review section / Secțiunea de recenzii / Оглядовий діл
Między Osławą a Jasiołką. Łemkowszczyzna Wschodnia w latach 1918-1939. Studium historyczno-etnograficzne – Huberta Ossadnika
„Lwowiak” na celowniku Służby Bezpieczeństwa (w 100. rocznicę urodzin Witolda Szolgini) – Andrzeja W. Kaczorowskiego
Części tej ludności „już prawie [200] lat nikt nigdy nie powiedział, że jest polską”. Monografia jubileuszowa Spisza i Orawy w 100-lecie ich częściowego połączenia z macierzą (1920-2020) – pod redakcją Grażyny M. T. Branny i Marka Liszki
„Gazeta Górska” 2023, nr 1, pod redakcją Natalii Figiel
„Cracovia Leopolis” 2023, nr 1, pod redakcją Janusza M. Palucha
32. tom „Prac Pienińskich” za rok 2022 – pod redakcją Ryszarda Remiszewskiego
Mój Everest – Apoloniusza Rajwy
„Karpaty: liudyna, etnos, cywilizacija” 2023, t. 9, pod redakcją Mykoły Kuhutiaka
III tom rocznika Centrum Badań Historyczno-Teologicznych w Giulești – pod redakcją Livii Ardelean
„Wierchy” 2021, R. 87 [wyd. 2023], pod redakcją Wiesława A. Wójcika
Bibliografia Almanachu Karpackiego „Płaj” – w opracowaniu Andrzeja Wielochy
„Magury ’23” – pod redakcją Sławomira Michalika i Anety Załugi
„Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego” 2022, t. 31, pod redakcją Barbary Morawskiej-Nowak
Worochta. Drugie Zakopane przedwojennej Polski – Jana Skłodowskiego
Mikrotoponimia Beskidu Niskiego – Roberta Słabczyńskiego
Przesiedleńcy. Wielka epopeja Polaków 1944-1946 – Grzegorza Hryciuka
Na wysokiej połoninie (wybór opowieści) – pod redakcją Jana Choroszego
Uwikłani w przeszłość – Waldemara Łazugi
„Polonus. Pismo Związku Polaków w Rumunii” 2023, nr 10, pod redakcją Elżbiety Wieruszewskiej-Calistru
Stanysławiwszczyna: widnajdeni istoriji – Petra Hawryłyszyna i Romana Czorneńkiego
Gorlickie ulice – tak je pamiętamy. 3 Maja – Urszuli Karasińskiej
Kresowa bałagułka, cz. 2. – Anny Gordijewskiej i Mariusza Olbromskiego
Rośliny Karpat. Tradycje, obyczaje i badania. Wybór tekstów z Almanachu Karpackiego „Płaj” – pod redakcją Pawła Lubońskiego i Andrzeja Wielochy
Europa Karpat – budowanie marki. Od teorii do praktyki – pod redakcją Jana Pomorskiego i Beaty Surmacz
Na polskich polach, przy obozowym ognisku 1914-1915 – Gézy Gyóni w przekładzie Jerzego Snopka
Myśliwi Gór Sanockich – w wyborze i opracowaniu Łukasza Bajdy
Stanisławów 20/XX – miasto i architektura (1918-1939) – Żanny Komar
Rodzinna kronika. Codzienność małego miasta podczas II wojny światowej. Katalog wystawy – pod redakcją Łukasza Malinowskiego
Skondeś ty, cyjześ ty? Dziedzictwo Zubrzycy Dolnej zawarte na starych fotografiach
Bieszczadzki Park Narodowy w trosce o skarby natury i kultury. Księga Pamiątkowa 1973-2023 – pod redakcją Grażyny Holly, Stanisława Kucharzyka, Ryszarda Prędkiego i Barbary Ćwikowskiej
„Rocznik Babiogórski” 2023, t. 24, pod redakcją Katarzyny Słabosz-Palacz
„Roczniki Bieszczadzkie” 2023, t. 31, pod redakcją Tomasza Winnickiego
Wojenni spohady. 22 weresnia 1939 – 5 kwitnia 1945 – Karoliny Lanckorońskiej w przekładzie Natalii Tkaczyk
„Rocznik Przemyski” 2023, t. 59, z. 1, pod redakcją Ewy Grin-Piszczek, Tomasza Pudłockiego i Arkadiusza S. Więcha
„Zełeni Karpaty” 2023, nr 1-4, pod redakcją Fedira Hamora
Polecamy materiały z „Nowego Kuriera Galicyjskiego” 2023, nr 22

Dział kronikarski / Chronicle section / Secțiunea de actualități / Літописний діл
Medal Związku Podhalan dla Zofii Staichowej
Opowieść o dawnym Mucznem i okolicy – dr. Wojciecha Krukara
XXVII Mauzerowe Spotkanie Opłatkowo-Noworoczne na Cergowej połączone z odsłonięciem tablicy poświęconej „Mauzerowi”
XII Spotkanie Lotnicze „Candie” – wernisaż wystawy „Lotnicze ślady w Karpatach”, czyli historia lotnictwa zapisana w górskim krajobrazie
Rekonstrukcja pierwszego schroniska TT z Markowych Szczawin w skansenie PTTK na Markowych Rówienkach
Teresa Mirga & Kałe Bała – koncert pamięci Urszuli Janickiej-Krzywdy w Zawoi
Transport z pomocą oraz porządkowanie kwater polskich legionistów na Ukrainie
Rośliny ukryte w emocji i symbolu – wykład Adama Szarego
„Pod osłoną lasu” – wystawa fotografii Wasyla Ficaka (Ukraina)
Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia „Res Carpathica” za rok 2022
Polski ruch turystyczny w Karpatach Marmaroskich i Alpach Rodniańskich do wybuchu I wojny światowej – wykład dr. Dariusza Dyląga
Na 50-lecie Warszawskiego Klubu Górskiego PTTK im. W. Goetla – wystawa Jana Szarana
Renikowie w kręgu śpiewu, muzyki i tańca z Tybetu i Himalajów
Świat Vincenza według Waldemara Czechowskiego
Myśliwi epoki kamienia Podhala i Tatr – wykład prof. Pawła Valde-Nowaka
Przemiany w zakresie sposobów utrwalania dźwięku oraz problemy transkrypcji tekstowej i nutowej tradycyjnej muzyki Podhala – wykład Krzysztofa Trebuni-Tutki
Kolos literacki dla dr Ewy Chwałko
Potęga Karpat – Wołosi – film Krzysztofa Krzyżanowskiego z Wołoskiego Panelu Dyskusyjnego w Zakopanem
Nasza Koleżanka Helena Krasowska belwederskim profesorem
10 lat Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwśku (Ukraina)
10-lecie Muzeum Bojków w Myczkowie
I Koleżeńskie Spotkanie Przewodnickie w chatce SKPB Lublin w Zawadce Rymanowskiej
Przyszłość podkarpackich lasów w dobie zmian klimatycznych – konferencja naukowa z udziałem dr. Wojciecha Krukara i Antoniego Łabaja
IV Konferencja Hallerowska we Władysławowie z udziałem dr. Mirosława Kuklika
Pasterstwo marmaroskie – historia i tradycje – konferencja naukowa (Rumunia)
Stary Majdan – szlak spacerowy na Łopiennik
Ławeczka Majstra Biedy w Wetlinie
Festiwal Kultury Rumuńskiej w Krakowie
Przemysław Bystrzycki – zesłaniec, cichociemny, pisarz. W stulecie urodzin – konferencja naukowa w Przemyślu
33. Łemkowski Kermesz w Olchowcu
Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi. Krzysztof Trebunia Tutka
Schron/obiekt/stacja na Połoninie Wetlińskiej – kontrowersje
Prace porządkowe przy cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Liskowatem
20-lecie współpracy transgranicznej polsko-ukraińskiej (Ukraina)
Czary góralskie – wykład dr Katarzyny Ceklarz
Binarowa na kartach historii – panel naukowy
XXXI Dilongova Trstená (Słowacja)
Spotkania z członkiem Rady Naukowej rocznika „Res Carpathica” – prof. Paulem R. Magocsim
Tradycyjna brama marmaroska na cmentarzu z kwaterą polskich legionistów w Berbești (Rumunia)
Spuścizna prof. Zdzisława Stiebera – konferencja naukowa
Sapientia et Veritas dla prof. Heleny Krasowskiej
Nowa Ikona – wystawa w sanockim zamku
II Międzynarodowa Konferencja – Archeologia gór: badania, metody, analizy
Nowa Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK
Wirtualny wernisaż wystawy – Dialogi Vincenza – spojrzenia – w Londynie (Wielka Brytania)
41. Łemkowska Watra w Zdyni
Witold Grodzki nowym kustoszem Ośrodka Historii Turystyki Górskiej PTTK „Zielony Domek” w Ustrzykach Górnych
Nagroda „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego i Złote Jabłko Sądeckie dla prof. Tadeusza M. Trajdosa
Festiwal Przyrodniczy „U źródeł natury” w Krempnej
Prace rewitalizacyjne cmentarzy legionowych na Ukrainie 2023
Podsumowanie pierwszego etapu prac na górze Pop Iwan (Ukraina)
Zespół śpiewaczy „Ruty Uwite”
VIII Konferencja Naukowa „Kształtowanie babiogórskiej przestrzeni” w Zawoi
XI Karpacki Festiwal Archeologiczny w Trzcinicy
Niezwykła droga z Panki do PAN-u prof. Heleny Krasowskiej
Święto polskiej kultury góralskiej w Starej Lubowli (Słowacja)
Rekonstrukcja historycznej bramy do rezerwatu limbowego na Jajku Perehińskim (Ukraina)
Nowy szlak SKPB Warszawa z Teodorówki w Góry Iwelskie na północnym skraju Beskidu Niskiego
Spław soli – historyczna rekonstrukcja w dawnym szybie Dąbrowa koło Kałusza (Ukraina)
Polifonia pamięci na granicach karpackich światów
Pomoc Ukrainie – przekazanie środków medycznych
Operacja limanowsko-łapanowska – konferencja w Żegocinie
Biała Woda – zapomniana wieś na szlaku kultury wołoskiej
Szkic o hr. Karolu Lanckorońskim w 90. rocznicę śmierci
I Festiwal Trzech Regionów – Pienin, Spisza i Podhala w Ekomuzeum Dziedziny Dunajca na polanie Sosny w Niedzicy
Ogólnopolska Konferencja Jubileuszowa „Bieszczadzki Park Narodowy (1973-2023) – dorobek w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i krajobrazowych”
Uwikłani w przeszłość – spotkanie z prof. Waldemarem Łazugą
Prof. dr hab. Helena Krasowska odznaczona Złotym Medalem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Szlak łączący dwa wojenne cmentarze – nr 50 pod Wysotą i nr 48 pod Jaworzynką
Pomoc humanitarna walczącej Ukrainie
Lekcja uważności prof. Ewy Paczoskiej, czyli Vincenz v. Tolkien
O najstarszych nazwach we wschodniej części Karpat opowiedział dr Wojciech Krukar
W uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzach w Bohorodczanach i Nadwórnej (Ukraina)
VI Biesiada Karpacka w Maniowach i Osturni (Słowacja)
W Dzień Niepodległości na kwaterze polskich legionistów w Pasiecznej (Ukraina)
Szabla polska wzór 1917 na sanockim zamku
Opowieść o dawnym Stanisławowie
II Koleżeńskie Spotkanie Przewodnickie w bacówce PTTK pod Małą Rawką
Tytuł Zasłużonego Członka SKPG Kraków dla Aleksandra Dymka
Medal PTTK „Nauczyciel Kraju Ojczystego” dla dr. Dariusza Dyląga
Nagroda Giedroycia dla prof. Ihora Cependy
Nagroda Rektora UW dla prof. Heleny Krasowskiej
O prof. Karolinie Lanckorońskiej w 125. rocznicę urodzin (Ukraina)
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Stanisławów i Ziemia Stanisławowska” (Ukraina)
Wyniki konkursu „Karpacki Rok 2022”
Przeznakowano żółty szlak w miejscowości Kotań
Sympozjum KTG ZG PTTK i BdPN „50 lat Bieszczadzkiego Parku Narodowego”
Św. Mikołaj na Pokuciu (Ukraina)
Promocja albumu „Skondeś ty, cyjześ ty?” w Zubrzycy Dolnej
Benefis Julii Doszny – znakomitej łemkowskiej pieśniarki z Łosia
Nasz planszowy kalendarz na rok 2024
VIII Bukowiński Festiwal Nauki i 34. Spotkania Bukowińskie
Academia Res Carpathica
Wybrane promocje 2. tomu Rocznika Ludzi Karpat „Res Carpathica”

Nekrologi / Obituaries / Necrologuri / Некрологи

Skorowidz nazw / Index of names / Indice de nume / Покажчик назв
Skorowidz nazwisk / Index of surnames / Indice de nume de familie / Покажчик імен