Dariusz Dyląg – O Polskim Związku Turystycznym słów parę