Agata Rybińska – Monasterzyska we wspomnieniach Malki Lee