Projekt okładki rocznika „Res Carpathica” 2023, nr 3