Kategoria: Rocznik „Res Carpathica”

Bieszczadzka promocja 2. tomu Rocznika Ludzi Karpat „Res Carpathica” na II Koleżeńskim Spotkaniu Przewodnickim pod Małą Rawką

II Koleżeńskie Spotkanie Przewodnickie odbędzie się 17-19 listopada 2023 r. w Bacówce pod Małą Rawką (930 m n.p.m.) wg załączonego poniżej programu (udział wymaga wcześniejszej rejestracji) : 17.11.2023 r. (piątek)19.00

Tadeusz M. Trajdos – Początki i dawne dzieje Zubrzycy Dolnej / Origins and past history of Zubrzyca Dolna / Începuturile și alte povești vechi din Zubrzyca Dolna

Streszczenie: Zubrzyca Dolna powstała w dobrach dominium orawskiego na początku XVII w. na skutek kolonizacji chłopów polskich z przyległych okolic Jordanowa, Makowa i Suchej. W 1614 r. jest wzmiankowana odrębna

Leszek Rymarowicz – Dr. inż. Mykoły Sajewycza (1885-1944) życie i zasługi dla ochrony karpackiej przyrody / Eng. Mykola Sayevych (1885-1944) life and contributions to the protection of the Carpathian nature / Viața dr. ing. Nicolai Saievycz (1885-1944) și meritele sale în protejarea naturii din Carpați

Streszczenie: W artykule przedstawiono życiorys i działalność dr. inż. Mykoły Sajewycza, ze szczególnym uwzględnieniem jego udziału w tworzeniu oddziałów Legionu Ukraińskich Strzelców Siczowych na Huculszczyźnie w latach 1914-1915 oraz prowadzenie

Dariusz Dyląg – Oddział stanisławowski Towarzystwa Tatrzańskiego w pierwszych trzech latach swojej działalności (1876-1879) / Stanisławów branch of the Tatra Society in the first three years of its operation (1876-1879) / Filiala Stanislawow a Societății Tatra în primii trei ani de funcționare (1876-1879)

Streszczenie: Artykuł przedstawia wyniki badań archiwalnych dotyczących pierwszych trzech lat działalności oddziału stanisławowskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Porusza kwestie związane z czynnościami założycielskimi, organizacją wycieczek w przyległe pasma Karpat Wschodnich, założeniem w

Jan Skłodowski – Pop Iwan, Stoh i Hnitesa – pomiędzy historią a legendą / Pip Ivan, Stoh and Hnitesa – between history and legend / Pop Ivan, Stogu și Ignăteasa – între istorie și legendă

Streszczenie: Artykuł uzasadnia istnienie pierwiastka mitu w postrzeganiu wybranych szczytów Karpat Wschodnich: Pop Iwana, Stoha i Hnitesy. W polskiej historiografii Karpaty zajęły znaczącą pozycję jako naturalna granica obszaru kulturowego tworzonego

Piotr Kłapyta, Marcel Mindrescu, Jerzy Zasadni – Rekonstrukcja lodowców w Górach Marmaroskich / Glacial reconstruction in the Maramureş Mountains / Reconstrucția ghețarilor din Munții Maramureșului

Streszczenie: Artykuł omawia wyniki badań geomorfologicznych rzeźby glacjalnej Gór Marmaroskich (Munţii Maramureşului, 1957 m) w Karpatach Wschodnich, będących najdalej na północ wysuniętym masywem górskim Rumunii, położonym na granicy z Ukrainą.