Tag: Dariusz Dyląg

Dariusz Dyląg – O Polskim Związku Turystycznym słów parę / Cuvânt introductiv despre Asociația Poloneză de Turism / Кілька слів про Польську туристичну спілку

Streszczenie: Bezpośrednim prekursorem Polskiego Związku Turystycznego był Krajowy Związek Turystyczny z siedzibą w Krakowie, który od chwili powstania w 1906 r. był jedną z oficjalnych placówek sieci tego rodzaju dla

Krótkie fotoreportaże z dotychczasowych promocji 2. tomu Rocznika Ludzi Karpat (Krosno, Przemyśl, Mała Rawka, Kraków)

Promocyjne tourné rozpoczęło się 16 listopada 2023 r. w Bibliotece Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. Spotkanie otworzył i słowo wstępne wygłosił prof. Piotr Łopatkiewicz, kierownik Zakładu Turystyki i Rekreacji.

Dariusz Dyląg – Oddział stanisławowski Towarzystwa Tatrzańskiego w pierwszych trzech latach swojej działalności (1876-1879) / Stanisławów branch of the Tatra Society in the first three years of its operation (1876-1879) / Filiala Stanislawow a Societății Tatra în primii trei ani de funcționare (1876-1879)

Streszczenie: Artykuł przedstawia wyniki badań archiwalnych dotyczących pierwszych trzech lat działalności oddziału stanisławowskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Porusza kwestie związane z czynnościami założycielskimi, organizacją wycieczek w przyległe pasma Karpat Wschodnich, założeniem w