Polski ruch turystyczny w Karpatach Marmaroskich i Alpach Rodniańskich do wybuchu I wojny światowej

Muzeum Podgórza przy ul. Limanowskiego 51 w Krakowie, oddział Muzeum Krakowa zaprasza w środę, 15 lutego 2023 r., na godz. 18:00 na wykład dr. Dariusza Dyląga ze Stowarzyszenia „Res Carpathica” w ramach cyklu „Dworzec Karpaty”. Wykład poświęcony będzie polskiemu ruchowi turystycznemu w Karpatach Marmaroskich i Alpach Rodniańskich do wybuchu I wojny światowej, a zwłaszcza działaniom podejmowanym przez prekursorów polskiej turystyki karpackiej, dr. Hugona Zapałowicza i dr. Mieczysława Orłowicza, jak również prof. gimnazjalnego z Przemyśla Bolesława Błażka, pioniera psychologii wychowawczej i młodzieżowych obozów wędrownych. W dwutygodniowej wyprawie botanicznej Zapałowicza brali udział jako tragarze-przewodnicy: Wawrzyniec Szkolnik z Zawoi pod Babią Górą czy Iwan Żyteniuk z Żabia. Akademicki Klub Turystyczny rokrocznie podejmował kilkudniowe wycieczki do Alp Rodniańskich (nierzadko z terenu ówczesnej Galicji przez tzw. Karpaty Marmaroskie). Innego rodzaju aktywnością turystyczną była czterotygodniowa wschodniokarpacka wyprawa przemyskich gimnazjalistów pod kierunkiem Bolesława Błażka na trasie Jaremcze – Dorna Watra, przez Karpaty Marmaroskie i Alpy Rodniańskie, latem 1912 r. Wybuch pierwszej wojny światowej sprawił, że ruch turystyczny zamarł, a Polacy pojawili się na pograniczu Karpat Marmaroskich i Alp Rodniańskich jako żołnierze Legionu Polskiego (austro-węg.) oraz carskiej armii (ros.) biorąc udział – 18-22 stycznia 1915 r. – w bitwie pod Kirlibabą-Ludwikówką (rum. Cârlibaba, węg. Lajosfalva, niem. Ludwigsdorf).