Krakowska promocja 2. tomu Rocznika Ludzi Karpat „Res Carpathica”