Tag: Stanisławów

Jarosław Krasnodębski – „Czytanki Polskie” i karpackie pocztówki. Działalność wydawnicza księgarni Romana Jasielskiego w Stanisławowie / „Lecturi poloneze” și cărți poștale cu Munții Carpați. Activitatea editorială a librăriei lui Roman Jasielski în Stanisławów / «Польські читанки» та карпатські листівки. Видавнича діяльність книгарні Романа Ясельського у Станиславові

Streszczenie: Artykuł przedstawia działalność księgarni Romana Jasielskiego w Stanisławowie w zakresie wydawanych przez nią publikacji i kart pocztowych. Autor w oparciu o prasę lokalną i regionalną dokonał analizy wybranych pozycji

Kulturotwórcza rola Wojska Polskiego w garnizonach Kresów Wschodnich – wykład dr. hab. Adama Ostanka, prof. WAT

Po przerwie wakacyjnej wznawiamy codrugośrodowe spotkania w ramach naszej „Academii Res Carpathica” – najbliższe już 11 października 2023 r. Plakat poniżej. Nasze dawne kresowe granice to także ta biegnąca przez bez

Dariusz Dyląg – Oddział stanisławowski Towarzystwa Tatrzańskiego w pierwszych trzech latach swojej działalności (1876-1879) / Stanisławów branch of the Tatra Society in the first three years of its operation (1876-1879) / Filiala Stanislawow a Societății Tatra în primii trei ani de funcționare (1876-1879)

Streszczenie: Artykuł przedstawia wyniki badań archiwalnych dotyczących pierwszych trzech lat działalności oddziału stanisławowskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Porusza kwestie związane z czynnościami założycielskimi, organizacją wycieczek w przyległe pasma Karpat Wschodnich, założeniem w

Zapraszamy na autorskie spotkanie z dr. Jarosławem Krasnodębskim o pomnikach i tablicach pamiątkowych Stanisławowa

W imieniu Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego i własnym zapraszamy serdecznie na spotkanie z dr. Jarosławem Krasnodębskim pn. Nie tylko Mickiewicz… Wybrane pomniki i tablice pamiątkowe Stanisławowa. Spotkanie odbędzie się

Sprawa schroniska na Zaroślaku pod Howerlą oraz stan turystyki na posiedzeniach Wojewódzkiej Komisji Turystycznej w Stanisławowie w roku 1925

Dariusz Dyląg, Sprawa schroniska na Zaroślaku pod Howerlą oraz stan turystyki na posiedzeniach Wojewódzkiej Komisji Turystycznej w Stanisławowie w roku 1925Притулок у Заросляку під Говерлою та стан туризму (із засіданнь

VI Międzynarodowa Konferencja „Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w polskiej i ukraińskiej przestrzeni historycznej”

W dniach 10-12 września 2021 r. w Iwano-Frankiwsku na Ukrainie odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja „Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w polskiej i ukraińskiej przestrzeni historycznej”. Konferencja była połączona z uroczystościami