Nie tylko Mickiewicz… Wybrane pomniki i tablice pamiątkowe Stanisławowa

Nakładem Fundacji Wolność i Demokracja ukazała się publikacja o charakterze albumowym członka naszego Stowarzyszenia, Jarosława Krasnodębskiego, pt. Nie tylko Mickiewicz… Wybrane pomniki i tablice pamiątkowe Stanisławowa, w której opracowano historię 14 obiektów. Praca ma na celu przybliżenie dziejów wybranych upamiętnień, związanych z Polską, powstałych w Stanisławowie od początku lat 80. XIX w., aż do wybuchu II wojny światowej. Opisane w książce przykłady obiektów ułożono w sposób chronologiczny. Przystępując do pracy nad nimi starano się odtworzyć najważniejsze fakty z historii wybranych pomników i tablic. Poza tym podjęto próbę ustalenia autorów i wykonawców upamiętnień oraz przybliżono czytelnikom uroczystości związane z ich odsłonięciem, niekiedy także odnotowano ich dalsze znaczenie dla życia społeczności miasta. Opisane pomniki i tablice przez lata towarzyszyły mieszkańcom, opowiadały o istotnych wydarzeniach i wybranych postaciach z przeszłości. Na swój sposób były żywe i wpływały na tworzenie się świadomości, a także pamięci zbiorowej mieszkańców. Książka stanowi próbę jej odnowienia i utrwalenia w społeczeństwie. Dziś większość z tych obiektów już nie istnieje, a przecież niegdyś były ważne i obecne w przestrzeni miejskiej dawnego Stanisławowa.

Album stanowi integralną część z wystawą o tym samym tytule, która dostępna jest w wersji cyfrowej na stronie Fundacji Wolność i Demokracja, w dwóch językach: polskim i ukraińskim. Wkrótce nastąpi jej otwarcie w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwśku. Wersję papierową albumu można zamówić pisząc na adres: fundacja@wid.org.pl

Za Radiem CKPiDE z Iwano-Frankiwśka prezentujemy rozmowę z Autorem:

Publikacja i wystawa były finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą w 2021 roku.