Zmarł Leon Orzeł

Śp. Leon Orzeł. Fot. Leon Tiszczenko.

Zmarł śp. Leon Orzeł z Iwano-Frankiwśka (d. Stanisławów), lekarz, przewodnik turystyczny, pasjonat historii, członek Ukraińskiego Narodowego Towarzystwa Krajoznawczego, autor wielu opracowań historycznych, uczestnik międzynarodowych konferencji naukowych (m.in. Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w dobie przemian społecznych i narodowościowych XIX i pierwszej połowy XX wieku), współautor niezwykle cennego artykułu pt. O opiece nad mogiłami żołnierzy II Brygady Legionów w okręgu iwanofrankiwskim, jako wyrazie pamięci historycznej narodów polskiego i ukraińskiego, sięgającej I wojny światowej. Człowiek wielkiego serca i dobroci. Od lat zaangażowany w opiekę nad miejscami pamięci na Ukrainie.

„Bezinteresownie pomagał i dzielił się swoją wiedzą (szczególnie była mu bliska pamięć o polskich żołnierzach pochowanych w woj. stanisławowskim). Był zawsze otwarty dla młodych odkrywających przeszłość miasta, w którym żył. Patrzył z dystansu i miał swoje zdanie na otaczającą rzeczywistość. Uśmiechnięty i pogodny. Będzie nam Pana brakowało…”.

Jarosław Krasnodębski