Stanisławów na dobre i na złe

Stanisławów na dobre i na złe. Wspomnienia i relacje Polaków w wyborze i opracowaniu Jarosława Krasnodębskiego to kolejna, niezwykle cenna pozycja wydawnicza członka Stowarzyszenia „Res Carpathica”, która właśnie ukazała się drukiem w wydawnictwie „Rytm”. Jest to zbiór wspomnień i relacji Polaków wysiedlonych ze Stanisławowa po II wojnie światowej. Przez pryzmat ich losów poznajemy dzieje tego miasta wielu kultur, języków i tradycji na przestrzeni ostatnich stu lat. Książka ukazuje codzienne życie mieszkańców Stanisławowa, domy i rodziny, bliskie im miejsca, uczucia smutku i radości, strachu i odwagi, zachwytu i tęsknoty. Liczne fotografie wzbogacają wzruszającą opowieść.