VI Międzynarodowa Konferencja „Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w polskiej i ukraińskiej przestrzeni historycznej”

W dniach 10-12 września 2021 r. w Iwano-Frankiwsku na Ukrainie odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja „Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w polskiej i ukraińskiej przestrzeni historycznej”. Konferencja była połączona z uroczystościami 80. rocznicy zagłady przedstawicieli polskiej inteligencji w Czarnym Lesie.
„Ideą przewodnią konferencji jest promocja historii miasta i związanego z nim terenu w całej jego przestrzeni historycznej w aspekcie współpracy między narodami” – napisano na stronie Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.
Podczas konferencji naukowcy z Polski i Ukrainy zaprezentowali referaty dotyczące różnych obszarów życia społecznego, religijnego, politycznego, a także związane z wojskowością, gospodarką i kulturą regionu.
Konferencja miała charakter hybrydowy: naukowcy wygłaszali swoje referaty w Iwano-Frankiwsku oraz online, za pomocą platformy „Zoom”.
Konferencję zorganizowało Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka we współpracy z Biblioteką Naukową Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka, przy wsparciu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.

Jarosław Krasnodębski

Krótka fotorelacja – dzięki uprzejmości CKPiDE oraz PNU w Iwano-Frankiwśku.

Szczegółowy PROGRAM KONFERENCJI.