Akademia Zrównoważonego Rozwoju

Na zaproszenie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, organizatora wydarzenia pt. „Akademia Zrównoważonego Rozwoju” w ramach projektu „Rozwój turystyki zrównoważonej w obszarach chronionego krajobrazu Karpat” finansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, przedstawiciel „Res Carpathiki” brał udział w spotkaniu online 7 czerwca 2021 r. poświęconym zasadom prawnym funkcjonowania parków narodowych w Polsce i na Ukrainie. Głównym celem była prezentacja dobrych praktyk w zakresie ochrony przyrody i rozwoju turystyki w parkach narodowych w województwie podkarpackim. Uczestnicy zapoznali się z najlepszymi praktykami rozwoju turystyki aktywnej na obszarach chronionych, poprzez spotkania online z zarządcami i pracownikami parków narodowych, rozmowy i wykłady na temat udostępniania turystom parków narodowych oraz ochrony cennych obszarów w parkach narodowych. Szczegółowy program całości wydarzenia znajduje się TUTAJ. Na uwagę zasługuje prezentacja Wicedyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Pana dr. inż. Stanisława Kucharzyka (patrz wybrane slajdy poniżej); w tym niebanalne porównanie wielofunkcyjności parków narodowych do szwajcarskiego (in plus) lub ruskiego scyzoryka (in minus). Z ciekawych trendów warto zauważyć, że w czasie pandemii zdecydowanie wzrosła frekwencja w polskich parkach narodowych. Czy po ustąpieniu pandemii należałoby spodziewać się zmniejszenia ruchu turystycznego w parkach narodowych i – tym samym – wzrostu ruchu transgranicznego? Na te i inne pytania można było usłyszeć odpowiedzi podczas dyskusji, jaka rozgorzała po prezentacjach.