Andrzej Władysław Kaczorowski

Członek założyciel

Andrzej Władysław Kaczorowski – rocznik 1951 – mgr filologii polskiej, dziennikarz (m.in. artykuły o tematyce karpackiej), badacz dziejów PRL (opozycja antykomunistyczna na wsi; Kościół i PAX; prasa i cenzura; drugi obieg wydawniczy; drugie życie w LWP).