Bukowiński Festiwal Nauki

Bukowiński Festiwal Nauki, 2016. Fot. arch. H. Krasowskiej

Odbiorcami Bukowińskiego Festiwalu Nauki są mieszkańcy kilku krajów Europy Środkowej. Uczestnicy festiwalu reprezentują bardzo zróżnicowane środowiska (wiejskie i miejskie) i kręgi społeczne (w sensie zawodowym, wykształcenia, miejsca zamieszkania, wieku).