Dziedzictwo Kunstkamery. Jak Kazimierz Osiński tworzył muzeum

Dzięki uprzejmości przemyskich członków naszego Stowarzyszenia otrzymaliśmy pocztą z Przemyśla dwa tomy (wydane w 110-lecie Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej) do naszej „papierowej” biblioteki. Jest to bogato ilustrowane (ponad 400 fotografii) wydawnictwo, podobnie zresztą jak wystawa pod tym samym tytułem. Są one elementami obchodów jubileuszowych organizowanych przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej świętujące 110 lat swego istnienia.

Autorzy obejmują zainteresowaniem początkowe, niełatwe lata tworzenia się macierzystej instytucji. W pierwszej części publikacji zamieszczono kilkanaście różnorodnych, barwnych i pełnych anegdot esejów, po lekturze których czytelnik będzie mógł, jak z okruchów wspomnień, ułożyć sobie swój własny obraz – Jak Osiński tworzył muzeum. Będzie to obraz niedopowiedziany, szkic raczej, bo działania pierwszego kustosza muzeum, inżyniera architekta Kazimierza Osińskiego wciąż wymagają badań. Druga część wydawnictwa mieści katalog zawierający ponad 330 obszernych not zabytków prezentowanych na jubileuszowej wystawie. Zabytki te pochodzą z pierwszych zbiorów przemyskiej placówki, a prezentowane są w katalogu w taki sposób, by jak najlepiej pokazać realia muzealne sprzed 110 lat, by określić charakter pierwotnej kolekcji braci Kazimierza i Tadeusza Osińskich oraz intencje osób, które współtworzyły muzeum; wreszcie – by w oparciu o najnowsze badania pokazać dzisiejszym przemyślanom eksponaty, na które przed 110 laty patrzyli ich przodkowie. Książka może stanowić wspaniały prezent dla miłośników Przemyśla i lokalnej historii, a także dla osób interesujących się dziejami muzealnictwa na ziemiach polskich.