Grzegorz Jawor

Prof. dr hab. Grzegorz Jawor (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), wybitny badacz problematyki wędrówek wołoskich; w ramach naszych spotkań karpackich, wygłosił w Centrum przy ul. Czerniakowskiej wykład ukazujący wybrane aspekty powyższego tematu. Prof. G. Jawor deklaruje wsparcie merytorycznie wobec naszych karpackich działań.