Helena Krasowska

Członek założyciel, członek Zarządu, członek Rady Naukowej rocznika „Res Carpathica”

Helena Krasowska – prof. dr hab. n. hum., autorka blisko 100 prac naukowych, w tym 4 monografii autorskich i 5 współautorskich. Zainteresowania jej skupiają się wokół problematyki związanej z dialektologią, socjolingwistyką, etnologią, folklorystyką. Zajmuje się także problemami językowymi i kulturowymi pogranicz, kwestiami mniejszości narodowych.

Prowadzi eksploracje terenowe głównie wśród Polaków na Ukrainie. Fascynuje się wielokulturowością i wielojęzycznością Bukowiny. Tłumaczy z polskiego na ukraiński poezje, pisze eseje i wiersze.

Odznaczona m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Polonia Semper Fidelis, Medalem Zygmunta Glogera, Odznaką Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej, Brązowym Medalem Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas, Złotym Medalem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Członkostwo w gremiach naukowych: Rada Naukowa Instytutu Slawistyki PAN, Polskie Towarzystwo Językoznawcze – PTJ, Światowa Rada Badań nad Polonią, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Członek honorowy Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego „Odrodzenie” w Berdiańsku (Ukraina), Rada programowa w Instytucie Biografistyki Polonijnej, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych (MSSP), Sectio Balcaniensis et Carpathiensis – członek Rady Naukowej, Polonia Maior Orientalis – członek Rady Naukowej.


Linki: strona internetowa Heleny Krasowskiej