Helena Krasowska

Członek założyciel, członek Zarządu, członek Rady Naukowej rocznika „Res Carpathica”

Helena Krasowska – prof. dr hab. n. hum., autorka blisko 100 prac naukowych, w tym 4 monografii autorskich i 5 współautorskich. Zainteresowania jej skupiają się wokół problematyki związanej z dialektologią, socjolingwistyką, etnologią, folklorystyką. Zajmuje się także problemami językowymi i kulturowymi pogranicz, kwestiami mniejszości narodowych.

Prowadzi eksploracje terenowe głównie wśród Polaków na Ukrainie. Fascynuje się wielokulturowością i wielojęzycznością Bukowiny. Tłumaczy z polskiego na ukraiński poezje, pisze eseje i wiersze.

Odznaczona m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem Polonia Semper Fidelis, medalem Zygmunta Glogera, odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej, brązowym medalem Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas.

Członkostwo w gremiach naukowych: Rada Naukowa Instytutu Slawistyki PAN, Polskie Towarzystwo Językoznawcze – PTJ, Światowa Rada Badań nad Polonią, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Członek honorowy Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego „Odrodzenie” w Berdiańsku (Ukraina), Rada programowa w Instytucie Biografistyki Polonijnej, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych (MSSP), Sectio Balcaniensis et Carpathiensis – członek Rady Naukowej, Polonia Maior Orientalis – członek Rady Naukowej.


Linki: strona internetowa Heleny Krasowskiej