Bieszczadzka promocja 2. tomu Rocznika Ludzi Karpat „Res Carpathica” na II Koleżeńskim Spotkaniu Przewodnickim pod Małą Rawką