III tom rocznika Centrum Badań Historyczno-Teologicznych w Giulești

Z prawdziwą radością witamy nowy, trzeci już (tylko pozazdrościć możliwości), tom rocznika Centrum Badań Historyczno-Teologicznych w Giulești, w którego Radzie Naukowej znajdują się nasi Koledzy ze Stowarzyszenia „Res Carpathica”, prof. dr hab. Jarosław Komorowski i dr Jan Skłodowski. Tym razem dominują teksty w zasadzie etnograficzne związane z konferencją naukową pn. Pasterstwo marmaroskie – historia i tradycje (rum. Păcurăritul maramureșean – istorie și tradiții), która odbyła się 6 maja 2023 r. w regionie marmaroskim wraz z sesją terenową przy szałasie pasterskim nad wsią Ferești. Okładka i spis treści poniżej. Miło nam donieść, iż jako Varia ukazał się w niniejszym tomie tekst naszego Kolegi, dr. Dariusza Dyląga, pt. Planowane formy ochrony przyrody na pograniczu polsko-rumuńskim a gospodarka pasterska do 1939 roku.