Ireneusz Marciszuk (+ 2019)

Pracownik Pracowni Dokumentacji Wizualnej w Instytucie Historii Sztuki KUL, fotograf uniwersytecki (1995-2007), a podczas studiów jeden z założycieli Agencji Fotograficznej „TERRA” oraz Akademickiego Studia Filmowego. Od lat 90. XX w. współpracował z Regionalnym Ośrodkiem Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Rzeszowie (ob. Narodowy Instytut Dziedzictwa), dla potrzeb którego zrealizował film dokumentalny pt. „Matka Boska z Mrukowej” poświęcony ginącej tradycji ludowej z Łemkowyny. Brał udział w naukowych wyjazdach, podczas których dokumentował ginącą architekturę i sztukę cerkiewną południowo-wschodniej Polski. Był autorem i współautorem wielu karpackich wystaw, m.in. „Zabytki na karpackich bezdrożach”, „Za górą – historia cerkwi w Łopience” czy „Współczesny obraz pasterstwa karpackiego”. Pomagał organizować wystawy innych autorów, którzy prezentowali zabytki religijnej sztuki. Zmarł nagle w piątek, 9 sierpnia 2019 r., w Żabiu (obecnie Werchowyna) na Ukrainie podczas naukowego wyjazdu. Brał tam udział w badaniach kultury pasterskiej w polsko-ukraińskim zespole pod kierunkiem prof. Janusza Gudowskiego. Razem z żoną Katarzyną Tur-Marciszuk zajmowali się badaniami etnograficznymi, głównie interesowały ich stroje huculskie.