Jan Malicki

Dr h.c. mult., prof. hon. Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego Jan Malicki, polski historyk, w okresie PRL działacz opozycyjny i publicysta wydawnictw podziemnych, współorganizator i od 1990 dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Równolegle z pracą naukową prowadził działalność opozycyjną. Od 1978 był kolporterem niezależnych pism, m.in. „Głosu”, „Biuletynu Informacyjnego KOR”, „Placówki”. W 1981 był współzałożycielem, a następnie jednym z redaktorów niezależnego czasopisma „Obóz”: w latach 1981–1983 sekretarzem redakcji, a w latach 1983–1985 redaktorem naczelnym. W latach 1983–1985 organizator i kierownik podziemnego Instytutu Europy Wschodniej oraz współpracownik organizacji „Niepodległość”. W maju 1985 został aresztowany, a w listopadzie skazany na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 4 lata i grzywnę. W 1989 powrócił do pracy publicystycznej i naukowej. Wszedł ponownie w skład redakcji „Obozu”, a w 1990 brał udział w zakładaniu Studium Europy Wschodniej w ramach Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest dyrektorem SEW. Pełni również funkcje redaktora naczelnego kwartalnika „Przegląd Wschodni”, a także dyrektora i koordynatora Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego. Odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu „Za Zasługi dla Litwy”, Medalem Uznania Ministra Kultury Bułgarii, Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Republiki Węgierskiej, gruzińskim Orderem Honoru, Odznaką Państwowej Służby Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy „Za zasługi w zakresie obrony cywilnej”, Medalem honorowym „Za zasługi dla Prikarpatia” (obwodu iwano-frankiwśkiego). Inicjator projektu renowacji dawnego meteorologiczno-astronomicznego obserwatorium PIM na górze Pop Iwan w Czarnohorze.