Jan Skłodowski

Członek założyciel, prezes Zarządu, członek redakcji rocznika „Res Carpathica”

Jan Skłodowski – dr n. hum. Uniwersytetu Warszawskiego, fotografik, publicysta, podróżnik, badacz Kresów.

Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Związku Polskich Artystów Fotografików. Współpraca z Instytutem Historii i Instytutem Sztuki PAN, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Niepodległości, Narodowym Instytutem Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA oraz Domem Spotkań z Historią w Warszawie.

Odbył ponad 60 podróży badawczo-inwentaryzacyjnych na tereny Litwy, Łotwy, Słowacji i Ukrainy.

Jest autorem ponad 100 artykułów (w periodykach naukowych i popularnonaukowych) oraz licznych wystaw fotograficznych w kraju i za granicą (Francja, Litwa, Ukraina) poświęconych ziemiom oraz dziedzictwu kulturowemu terenów wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, m.in. Karpatom Wschodnim.

W 2009 r. otrzymał Odznakę Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Książki i albumy o tematyce karpackiej:

• Zakopane i Tatry na starych pocztówkach (1992)

• Tatry i Podhale w drzeworycie (1993)

• Huculszczyzna w grafice polskiej (2005)

• Rzeczpospolita Rafajłowska. Na szlaku II Brygady Legionów Polskich w Karpatach (2009)

• Huculszczyzna (współautor z K. Hejke i J. Wnukiem, 2010)

Rafajłowa. Huculska wieś w Karpatach Wschodnich (2018)

Zapomniane uczelnie Rzeczypospolitej – Kroże, Krzemieniec, Podoliniec (2019)