Jarosław Krasnodębski

Wiceprezes Zarządu, sekretarz Redakcji rocznika „Res Carpathica”

Jarosław Krasnodębski – doktor nauk humanistycznych (obronił pracę doktorską na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pt. Polskie życie kulturalne w Stanisławowie w latach 1919-1939), specjalizujący się w problematyce Kresów Wschodnich. Autor książek, m.in.: Z Wilna nad Wilią do „Wilna nad Wisłą”. Ekspatriacja i osiedlenie się mieszkańców Wileńszczyzny w Toruniu (1944-1948), Stanisławów na dobre i na złe. Wspomnienia i relacje Polaków, Nie tylko Mickiewicz… Wybrane pomniki i tablice pamiątkowe Stanisławowa oraz około 50 artykułów na temat życia społecznego Polaków w Stanisławowie. Współtwórca filmu dokumentalnego Tam był mi raj. Opowieść o dawnym Stanisławowie. Poza tym udziela się również na rzecz rozwoju polskiej kultury na Ukrainie. Współpracuje od kilku lat z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwśku oraz gazetą „Kurier Galicyjski”. Pracuje w Wydziale Kresowym Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.