Katarzyna Tur-Marciszuk

Sekretarz Zarządu

Katarzyna Tur-Marciszuk – historyk sztuki, inwentaryzator zabytków, pracownik WUOZ w Lublinie (w ramach swoich obowiązków służbowych zajmuje się dokumentacją zabytków woj. lubelskiego). Jest córką wybitnych polskich konserwatorów zabytków i historyków sztuki – Barbary Tondos i Jerzego Tura. Pasjonuje ją zachowanie dorobku rodziców. A ten dorobek to setki zdjęć, negatywów, przezroczy, szkiców zabytków i zabytkowych artefaktów z Polski południowej, z Małopolski i Podkarpacia. Tworzy z tych setek dokumentów cyfrowe archiwum (zob. lem.fm/archiwa). W rozmowie z Krzysztofem Renikiem podkreśla, że spuścizna po przodkach nie jest bagażem, ale jest wartością, która może wzbogacać i kształtować życie potomnych. Jest bogactwem, które warto i trzeba zachować, mimo iż nie zawsze jest to łatwe [za: zw.lt]. Rozmowę można odsłuchać po kliknięciu poniżej.