Krótka galeria zdjęć ze spotkania z prof. Waldemarem Łazugą

Chociaż nie uzyskaliśmy potwierdzenia, iż to za sprawą Leona Bilińskiego, ministra skarbu Austro-Węgier i cywilnego namiestnika Bośni i Hercegowiny, a swego czasu prezesa Towarzystwa Tatrzańskiego, wybuchła I wojna światowa, to w zachowanych relacjach prasowych bez wątpienia obarczano Go pośrednią odpowiedzialnością za śmierć arcyksięcia Ferdynanda (w chwili zamachu Biliński przebywał w Wiedniu). Samo zaś spotkanie należy ocenić jako niezwykle udane, m.in. dzięki sprawnemu prowadzeniu przez prof. Jacka Purchlę, ale również ze względu na zaszczycenie swoją obecnością przez urzędującego prezesa Polskiej Akademii Umiejętności, prof. Jana Ostrowskiego, miejscowego proboszcza z Bazyliki Mariackiej, ks. Infułata dr. Dariusza Rasia czy wnikliwym pytaniom prof. Andrzeja Chwalby. Redakcja naszego rocznika stała się szczęśliwym posiadaczem książki bohatera spotkania, pt. Uwikłani w przeszłość, do której prof. Łazuga wpisał sympatyczną dedykację. Ta cenna pozycja jest do użytku członków naszego Stowarzyszenia w zbiorach druków papierowych.