Lech Mróz

Prof. dr hab. Lech Mróz jest cenionym badaczem historii i kultury Romów. Tematyce tej poświęcił liczne publikacje, był też powoływany jako konsultant w sprawach polskich Cyganów przez instytucje administracji państwowej: Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych, Edukacji Narodowej, Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ważnym obszarem zainteresowań badawczych profesora Mroza jest problematyka etniczna. Imponujący jest geograficzny zasięg eksploracji badawczych Jubilata: od Polski, przez Bałkany, Ukrainę, Litwę, aż po Syberię, Mongolię i Indie. Ważne miejsce w badaniach Profesora zajmuje Mongolia, gdzie prowadził badania jeszcze w ramach zainicjowanej w latach 1960. polsko-mongolskiej ekspedycji etnologicznej, i do której regularnie powraca także w ostatnich latach. Profesor Mróz był inicjatorem tzw. badań wschodnich, które przez wiele lat były wizytówką warszawskiej etnologii. Rozpoczął ten kierunek badań wyjazd Profesora do Litwy w 1989 roku, a w kolejnych latach był kontynuowany przez samego Profesora, jak też przez liczne grono współpracowników, których zaraził swoją fascynacją, także w innych krajach regionu: Białorusi, Ukrainie, Mołdawii, a nieco później także na Kaukazie. Zasługą Profesora jest też nawiązanie bliskiej współpracy z ośrodkami naukowymi części z tych krajów, m.in. lwowskim ośrodkiem etnologicznym na Ukrainie. Tak liczne badania były możliwie między innymi dzięki sprawności w pozyskiwaniu środków finansowych, Profesor był kierownikiem wielu grantów badawczych. Efektem badań Jubilata jest ponad sto publikacji, wśród których są ważkie dla etnologii i cyganologii artykuły naukowe i książki. Profesor Lech Mróz był dyrektorem, najpierw Katedry, a od 2001 roku Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Przykładał dużą wagę do działalności wydawniczej kierowanej przez siebie jednostki, zainicjował między innymi serię wydawniczą Studia Ethnologica, w ramach której, nakładem wydawnictwa DiG, ukazało się już kilkadziesiąt monografii i prac zbiorowych.