„Lwowiak” na celowniku Służby Bezpieczeństwa (w 100. rocznicę urodzin Witolda Szolgini)

W najnowszym numerze „Kwartalnika Kresowego” 2022, nr 4 (16), wydawanego staraniem Muzeum Niepodległości w Warszawie pod redakcją dr. Tadeusza Skoczka, ukazał się kolejny artykuł naszego Kolegi, członka Stowarzyszenia „Res Carpathica” Andrzeja W. Kaczorowskiego poświęcony Arcylwowiakowi, Witoldowi Szolgini, w 100. rocznicę urodzin.