Maciej Śnieżek

Członek założyciel

Maciej Śnieżek

Maciej Śnieżek – rocznik 1950. Z wykształcenia inżynier transportu. Absolwent Politechniki Warszawskiej, kierunek Sterowanie Ruchem w transporcie. Długoletni pracownik Urzędu Transportu Kolejowego. Obecnie, od 2016 roku na emeryturze. Od młodości (od roku 1956) związany z Tatrami, zarówno w lecie, jak i zimą. Na ile siły pozwalają w dalszym ciągu każdą wolną chwilę spędza w Tatrach przemierzając w lecie szlaki piesze, zarówno po polskiej, jak i słowackiej stronie, a zimą uprawiając narciarstwo. „Jestem mimowolnym świadkiem zmian zachodzących na tym obszarze, tych pozytywnych, jak i niestety także negatywnych. Mam wielu przyjaciół urodzonych i żyjących na Podhalu.”