Magdalena Hajduk

Magdalena Hajduk

Urodzona w 1990 roku w Białymstoku, na stałe mieszka w Krakowie. Ukończyła studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, jednak swoje życie zawodowe związała z doradztwem finansowym i w tym obszarze prowadzi własną działalność, zajmując się finansowaniem zakupu nieruchomości. Od wielu lat wędruje po Karpatach, głównie od doliny Wisły po doliny Czeremoszów. Obszarem największych zainteresowań krajoznawczych są Karpaty Wschodnie (szczególnie ich ukraińska część) oraz historia turystyki górskiej. W postrzeganiu i doświadczaniu gór inspiruje się m.in. postacią Władysława Krygowskiego.