Marek Kornicki

Członek założyciel

Marek Kornicki – rocznik 1967. W latach 1986-1992 intensywna turystyka górska karpacka (przeważnie wschodnio-karpacka), w ramach Klubu Turystycznego Elektryków STYKI przy Politechnice Warszawskiej, opieka nad Chałupą Elektryków w Polanach Surowicznych.

Obecnie członek zespołu odbudowującego dzwonnicę cerkiewną w Polanach Surowicznych.