Mirosław Kuklik

Mirosław Kuklik

Mirosław Kuklik – doktor nauk humanistycznych (w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego obronił rozprawę doktorską zatytułowaną Tradycyjna kultura rybaków przybrzeżnych z Półwyspu Helskiego na tle przemian społeczno – gospodarczych w XX wieku). Z wykształcenia muzealnik i geolog. Były dyrektor Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku. Jedną z filii tego muzeum jest słynna Hallerówka we Władysławowie. Wcześniej (1994-2000) kierował Muzeum Rybołówstwa w Helu – to oddział Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Prezes Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddział Gdańsk z siedzibą w Oddziale Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku. Jest też m.in. szefem Stowarzyszenia Przyjaciele Helu i członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce.

Aktywny mors.