Mowa polska na Bukowinie

Z okazji urodzin Mikołaja Kopernika, czyli Dnia Nauki Polskiej, prezentujemy unikatową pracę Heleny Krasowskiej, Magdaleny Pokrzyńskiej i Lecha Suchomłynowa pt. Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia – Ukraina. Książka jest jednym z efektów projektu „Mowa polska na Bukowinie Karpackiej. Dokumentacja zanikającego dziedzictwa narodowego”, realizowanego w latach 2015-2018. Książka składa się z trzech części. Pierwsza z nich poświęcona jest Polakom na Bukowinie, ich osadnictwu i rozwojowi ich społeczności, działalności organizacji polskich, konkretnym miejscowościom zamieszkanym obecnie przez Polaków. W drugiej dokonano nowatorskiej typologii gwar polskich na Bukowinie, podając ich charakterystykę gramatyczną, którą porównuje się z cechami gramatycznymi języka ogólnopolskiego. Drugi rozdział tej części opracowania dotyczy środowiska społecznego, w którym rozwijała się polska mowa, i uwarunkowań zewnętrznych oddziałujących na te procesy. Po raz pierwszy diagnozuje się w nim również przyczyny zachowania lub utraty ciągłości językowej w badanych miejscowościach na Bukowinie. W trzeciej części wymieniono procesy i zjawiska, które można dostrzec w sferze świętowania Polaków w cyklu rocznym. Przede wszystkim jednak przedstawiono obszerny wybór wypowiedzi rozmówców na ten temat, które pozwalają czytelnikowi nie tylko zapoznać się z tym aspektem kultury bukowińskich Polaków, ale też dokonać własnej jego analizy. Wszystkie części są bogato ilustrowane współczesnymi i archiwalnymi fotografiami, a dwie ostatnie zawierają również odnośniki do nagrań dźwiękowych z fragmentami wypowiedzi. Książka ta stanowi świadectwo kultury polskiej poza granicami kraju i przyczyni się do zachowania dla przyszłych pokoleń unikatowego dziedzictwa Polaków na Bukowinie [za: ispan.waw.pl].