Natalia Tarkowska

Natalia Tarkowska – doktorantka kulturoznawstwa na Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie. Ukończyła specjalizację dziedzictwo narodowe, publicystyka kulturowa oraz tok zawodowy turystyka kulturowa. Wykładała na kierunku Turystyka historyczna na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Autorka książki pt. Lecznica narodu. Kulturotwórcza rola Zakładu Przyrodoleczniczego doktora Apolinarego Tarnawskiego w Kosowie na Pokuciu (1893-1939). Zajmuje się popularyzacją wiedzy na temat tej leczniczej i kulturalnej placówki wygłaszając od kilku lat prelekcje zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce. Obecnie współorganizatorka festiwalu kuchni jarskiej doktora Apolinarego Tarnawskiego, który będzie się odbywał cyklicznie w Kosowie. Ponadto jest autorką kilkunastu artykułów w periodykach naukowych poświęconych głównie różnorodnym aspektom kulturowym związanym z działalnością doktora Tarnawskiego, elitą intelektualną leczącą się w Kosowie oraz przedwojennym Kosowem i jego mieszkańcami. W latach 2014-2015 jako kierownik grupy i wolontariusz brała udział w projekcie Strażnicy Narodowej Pamięci organizowanym przez Fundację Wolność i Demokracja, którego celem było poszukiwanie miejsc pochówku żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 roku na terenie obecnie zachodnich obwodów Ukrainy. Ponadto od dziesięciu lat angażuje się w akcje charytatywne skierowane do Polaków na Wschodzie (głównie na Ukrainie), organizowane przez różne instytucje i fundacje.