Patrice M. Dabrowski

Prof. Patrice Dabrowski (USA, Cambridge) – jest historykiem w zakresie historii Polski (nagrodzona za pracę pt. Polska – tysiąc lat historii), zajmuje się naukowo także Karpatami (w tym roku ukaże się jej książka poświęcona Karpatom w aspekcie historycznym). Prof. P. Dabrowski bywała wielokrotnie w Karpatach, m.in. w Rafajłowej na legionowych rocznicowych uroczystościach (w 2014 r.)