Patrice M. Dabrowski

Członek Rady Naukowej rocznika „Res Carpathica”

Prof. Patrice Dabrowski (USA, Cambridge) – jest amerykańską historyczką w zakresie historii Polski (nagrodzona za pracę pt. Polska – tysiąc lat historii), zajmuje się naukowo także Karpatami (w 2021 roku ukazała się jej książka poświęcona Karpatom w aspekcie historycznym). Prof. P. Dabrowski bywała wielokrotnie w Karpatach, m.in. w Rafajłowej na legionowych rocznicowych uroczystościach (w 2014 r.). Jest laureatką nagrody honorowej Pro Historia Polonorum 2022 za pracę pt. „The Carpathians. Discovering the highlands of Poland and Ukraine”.