Pierwsze wzmianki i recenzje Rocznika Ludzi Karpat „Res Carpathica” w polskiej prasie branżowej

Miło nam donieść, że po informacjach w lwowskim „Nowym Kurierze Galicyjskim” pojawiły się pierwsze wzmianki i recenzje dotyczące I tomu Rocznika Ludzi Karpat „Res Carpathica” w polskiej prasie branżowej. W świeżo wydrukowanym numerze Kwartalnika dla tych, którzy lubią góry, czyli w „Gazecie Górskiej” nr 2 (118), wiosna 2022, periodyku wydawanym przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego ukazała się wzmianka autorstwa Sebastiana Kłosoka:

Natomiast w wewnętrznym informatorze Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego „Co słychać?” nr 7 (379), lipiec 2022, ukazała się recenzja autorstwa Barbary Morawskiej-Nowakowej: