Piotr Kłapyta

Członek redakcji rocznika „Res Carpathica”

Dr Piotr Kłapyta – geograf, geomorfolog, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodnik górski, naukowo zajmuje się historią zlodowaceń górskich w Karpatach i ewolucją ich rzeźby w ciągu ostatnich 20 tysięcy lat. Prowadzi badania naukowe (geomorfologia glacjalna, paleogeografia) w Karpatach Zachodnich (Tatry, Niżne Tatry, Babia Góra) oraz Karpatach Wschodnich i Południowych. Uczestnik projektów badawczych dotyczących rekonstrukcji i chronologii zlodowaceń tatrzańskich. Prowadzi również badania problematyki historyczno-geograficznej osadnictwa wołoskiego. Uczestnik grantu badawczego: „Wołosi w europejskiej i polskiej przestrzeni kulturowej. Migracje – osadnictwo – dziedzictwo kulturowe”. Pasjonat topografii karpackiej, autor ponad 200 panoram z Karpat Zachodnich, Wschodnich i Tatr, z zamiłowania folklorysta, uczestnik wielu projektów badawczych poświęconych kulturze ludowej Karpat (Spisz, Pieniny, Huculszczyzna, Podhale), współrealizator projektów „W stronę źródeł – pieśń religijna górali spod Pienin i Gorców”, „Muzyka bez Granic”, „Potęga Karpat”. Członek Karpackiej Rady Naukowej, pomysłodawca i koordynator Międzynarodowych Festiwali Huculskich „Za głosem trembity”, „Słowiańska Atlantyda”, „Festiwal im. S. Vincenza” (2006, 2008, 2010).