„Pod osłoną gór” prof. Paula Magocsiego

Przedstawiciele RC’, Kol. Jan Dziura oraz urzędujący Kol. Wiceprezes, wzięli udział 28 czerwca 2022 r. w spotkaniu z prof. Paulem R. Magocsim, które odbyło się w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, poświęconym monografii naukowej dotyczącej historii Rusi Karpackiej i Karpatorusinów, w której profesor Paul Robert Magocsi, autor o olbrzymim dorobku naukowym, postawił śmiałą tezę o istnieniu czwartej narodowości wschodniosłowiańskiej. Karpatorusini nigdy nie mieli własnego państwa, lecz od wieków zamieszkiwali ziemie zwane Rusią Karpacką, które dziś leżą w granicach Polski, Słowacji, Ukrainy i Rumunii.

Spotkanie otworzył urzędujący Prezes Polskiej Akademii Umiejętności, prof. Jan Ostrowski. Sylwetkę Autora przybliżył prof. Andrzej A. Zięba, a prowadzenie spoczęło w rękach prof. Heleny Duć-Fajfer.

Wypowiadał się m.in. szef Wydawnictwa LIBRA z Rzeszowa, Zygmunt Śliwa oraz tłumacz – Marek Król. W dyskusji poddano w wątpliwość rozgraniczenie teoretycznej, bezpaństwowej Rusi Karpackiej, w tym problem nie zaliczenia do tzw. Rusinów Karpackich Bojków i Hucułów, zamieszkujących po północnej stronie głównego grzbietu Karpat.

O książce:
Pierwsza monografia naukowa dotycząca historii Rusi Karpackiej i Karpatorusinów, w której profesor Paul Robert Magocsi, autor o olbrzymim dorobku naukowym, stawia śmiałą tezę o istnieniu czwartej narodowości wschodniosłowiańskiej. Karpatorusini nigdy nie mieli własnego państwa, lecz od wieków zamieszkiwali ziemie zwane Rusią Karpacką, które dziś leżą w granicach Polski, Słowacji, Ukrainy i Rumunii. Rozsiana po całym świecie diaspora karpatorusińska obecna jest głównie na Węgrzech, w Serbii, Czechach, Chorwacji, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Bibliografia prac prof. Paula R. Magocsiego opracowana przez dr Ksenię Kiebuzynski

Paul Robert Magocsi – uznany uczony w dziedzinie historii, kartografii, socjolingwistyki, bibliografii oraz badań nad migracjami. Kieruje Katedrą Ukrainistyki im. Johna Yaremki na Uniwersytecie w Toronto, a od 1996 r. jest członkiem rzeczywistym Kanadyjskiej Akademii Sztuk, Nauk Humanistycznych i Ścisłych – Kanadyjskiego Towarzystwa Królewskiego. Wśród niemal 900 publikacji jego autorstwa jest 41 książek, w tym Historical Atlas of Central Europe (1993/2002), A History of Ukraine: The Land and Its Peoples (1996/2011) [wyd. pol. Historia Ukrainy. Ziemia i ludzie (2017)]; jest także naczelnym redaktorem Encyclopedia of Canada’s Peoples (1999) oraz Encyclopedia of Rusyn History and Culture (2002, 2005).