Prace rewitalizacyjne cmentarzy legionowych na Ukrainie 2023

Jak co roku, mimo dramatycznego wojennego czasu, członkowie rzeczywiści i wspierający Stowarzyszenia „Res Carpathica” prowadzą prace rewitalizacyjne na cmentarzach polskich legionistów w dolinie Bystrzycy Nadwórniańskiej. Większą relację z tych działań opublikujemy na naszych łamach nieco później. W poniższej galerii – kilka fotografii dzięki uprzejmości Wandy Jakimko.