Kontakt z Redakcją Rocznika

„RES CARPATHICA”
Rocznik Ludzi Karpat / Yearbook of the Carpathian Peoples / Щорічник Карпатський / Anuarul Lumea Carpaților

(e)ISSN: 2720-5886

Preferowany kontakt drogą elektroniczną / preferred contact by e-mail / бажаний контакт по електронній пошті / contact preferat prin e-mail: