Szlak łączący dwa wojenne cmentarze – nr 50 pod Wysotą i nr 48 pod Jaworzynką

Podczas konferencji w Żegocinie, pn. Operacja łapanowsko-limanowska, redakcja naszego rocznika odbyła szereg kuluarowych rozmów z najwybitniejszymi znawcami tej tematyki. Prezentujemy poniżej niezwykle interesującą propozycję szlaku łączącego dwa cmentarze wojenne w Beskidzie Niskim, nr 50 pod Wysotą i nr 48 pod Jaworzynką, autorstwa Kol. Krzysztofa Garduły:

Trasę tę kilkakrotnie przeszedłem sam lub z Janem Majewskim (autor książki Cmentarze I wojny światowej w Beskidzie Niskim i na Pogórzu, współinicjator ustawienia nowego krzyża pod Wysotą). Tak się składa, że za młodu obydwaj byliśmy znakarzami, więc patrzyliśmy i pod tym kątem. Przebieg zaznaczony na fragmencie mapy Compass czarnymi kropkami. Proponowany szlak w większości przebiegałby drogami leśnymi. Ścieżki (tu by trzeba wybrać przebieg, bo jest kilka) tylko na odcinku cmentarz nr 50 – wierzchołek Wysoty – przełęcz między Wysotą a Jaworzynką („z kontenerem”). Pod Jaworzynką, kilkanaście metrów od ścieżki są dwie mogiły z I wojny (z krzyżami), znalezione przed laty przez nieżyjącego już Jacka Kołaka (na mapce czarny krzyżyk). Poza połączeniem dwóch cmentarzy wojennych jest i walor dodatkowy – stworzenie pętli spacerowych w okolicach Wysowej (jeszcze nie wszyscy chodzą z GPS):

  • Blechnarka – Wysota – Wysowa
  • Blechnarka – Wysota – dol. Ropy – Blechnarka
  • Blechnarka lub Wysowa – Jaworzynka – Kozie Żebro – Wysowa (ścieżka grzbietowa jest czytelna),

czy też dłuższej wycieczki:

– Blechnarka lub Wysowa – Jaworzynka – Regetów – Kozie Żebro – Wysowa.

A są jeszcze:

  • dobrze utrzymana stokówka od szlaku niebieskiego stokami Wysoty w rejon zapory drogowej w górnej części Blechnarki,
  • równie dobra stokówka od cmentarza 48 do żółtego szlaku rowerowego z Regetowa do Blechnarki.

Gdyby taka koncepcja została zaakceptowana, warto byłoby przekształcić ten szlak z dojściowego na normalny, pozostawiając ok. 150 m znaków dojściowych do cmentarza 48. Według mnie zbędne jest doprowadzanie szlaku do węzła szlaków przy bazie namiotowej w Regetowie, bo droga prosta i asfaltowa.

Krzysztof Garduła